Blodau Bunting Cerdd 2 Crayon Box Fence Newydd Ffrwyth Front Doors Lego Mov Llyfrau Gwaith Llyfrau Project X Mynedfa Numicon Pencil Enfawr Pencil Pots Rhifau Display Sand 1 Siop Ffrwyth Swyddfa Cerdd 3 Welcome Sign Cerdd Drws Ffram Dringo KS2 Plant Mousepad Plants Siop Ffrwyth (1)

Croeso i wefan Ysgol y Ddwylan. Mae'r wefan wedi cael ei datblygu er mwyn darparu gwybodaeth i rieni, darpar rieni, cyfeillion a phawb sydd â diddordeb ym mywyd a gwaith ein hysgol.

Croeso i Ysgol y Ddwylan

Mae gennym gymuned ddiogel a gofalgar o fewn Ysgol y Ddwylan a gwneir pob ymdrech i sicrhau bod ein disgyblion yn cael y cyfle gorau i gyrraedd eu llawn botensial, ac i dyfu'n aelodau gwerthfawr a chyfrifol o'r gymdeithas.

 

Logo Plus Arwyddair

 

 

Gwelwch isod clip fideo ar gyfer hyrwyddo Cynnig Gofal Plant i Gymru. Bydd gwybodaeth pellach ar gael er mwyn cofrestru ar y wefan isod erbyn diwedd Tachwedd/dechrau Rhagfyr. 

http://fis.carmarthenshire.gov.wales/childcare/providing-childcare/talk-childcare-offer-wales/

 

 

**PWYSIG**

Gweler yn atodol copi o'r llythyr sydd wedi mynd adref heddiw (17.03.2020). Mae'r llythyr yn esbonio cam wrth gam yr hyn sydd angen i'ch plentyn/plant wneud er mwyn derbyn mynediad i'w cyfrif Hwb ar-lein er mwyn cwblhau tasgau PE BAI'R ysgol yn cau o ganlyniad i'r COVID19.

Am mynediad hwylus i Hwb gan ddefnyddio 'tabled', lawrlwythwch yr apiau J2Launch er mwyn gweithio ar weithgarethau JiT, a Docs, Sheets a Slides er mwyn gweithio ar weithgareddau Google Classroom. 

 

Please click to open

Llythyr 17320 Letter

File size: 2.1 MB (PDF File)

 

Blue Large Final Click CEOP Gif 3  

Like Facebook Logo

 

Twitter YsgolIcons

 

AmazingCounters.com