Staff


Enw/Name

Rôl/Role

Mr Siôn Mason Evans

Pennaeth/Headteacher

 

Mrs Catherine Davies

 

Uwch Bennaeth Cynorthwyol/Senior Assistant Headteacher/ALNCo 

 

Miss Rhian Davies

 

Uwch Bennaeth Cynorthwyol/Senior Assistant Headteacher & Dosbarth Taran

 

Mr Carwyn Evans

 

Pennaeth CA2/KS2 Leader & Dosbarth Dyfed (3/4A)

 

Miss Megan Owen-Davies

 

Pennaeth CS/FPh. Leader & Dosbarth Ceridwen (2B)

 

Miss Caryl Lloyd

 

Athrawes Dosbarth Rhiannon Teacher (6A)

 

Mr James Dickson

 

Athro Dosbarth Caradog Teacher (6B)

 

Mrs Bethan James

 

Athrawes Dosbarth Mabon Teacher (5A)

 

Mrs Non James

 

Athrawes Dosbarth Arthur Teacher (5B)

 

Mr Leon Morgan

 

Athro Dosbarth Penfro Teacher (4B)

 

Mrs Swyn Roberts

 

Athrawes Dosbarth Pwyll Teacher (3/4A)

 

Miss Karen Evans

 

Athrawes Dosbarth Tegid Teacher (3B)

 

Miss Catrin Davies

 

Athrawes Dosbarth Branwen Teacher (2A)

 

Miss Mirain Tomos

 

Athrawes Dosbarth Taliesin Teacher (1A)

 

Mrs Catrin Matthews

 

Athrawes Dosbarth Olwen Teacher (1B)

 

Miss Ffion Williams

 

Athrawes Dosbarth Deio Teacher (Derbyn/Reception)

 

Mr Ian Marks

 

Athro CPA/PPA Teacher

 

Mrs Sam Sedgwick

 

0.4 Athrawes CPA/PPA Teacher

 

Mrs Kate Roberts

 

0.4 Athrawes CPA/PPA Teacher

 

Cynorthwywyr/Assistants

 

 

Mrs Emma James

 

Swyddog Gweinyddol/Admin Officer

 

Mrs Teleri Davies

 

Swyddog Gweinyddol/Admin Officer

 

Sharon Thomas

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Caryl Pugh

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Myfanwy Thomas

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Delyth Davies

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Richard Atkinson

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Heledd Powell

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Gwenllian Williams

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Lisa Thomas

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Ffion Lucas

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Lisa Roblin

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Niall Price

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Louise Isaac

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Elin WIlliams

 

Cynorthwyydd Dysgu/Teaching Assistant

 

Angharad Davies

 

Cynorthwyyd AAY/ALN Assistant

 

Sue Moulster

 

Cynorthwyyd AAY/ALN Assistant

   

 

Linda Davies

 

Gofalwraig & Glanhawraig/Caretaker & Cleaner

 

Euros Davies

 

Glanhaŵr/Cleaner

 

 

Cegin/Kitchen

 

 

Nicky Phillpis

 

Cogydd â gofal/Cook in charge

 

Joanne Smith

 

Cynorthwyydd Cegin/Kitchen Assistant

 

Sharon Reed

 

Cynorthwyydd Cegin/Kitchen Assistant