School Uniform

Rydym yn annog ein disgyblion i wisgo gwisg ysgol bob dydd. Teimlwn bod hyn yn fodd o sicrhau parch ac agwedd gadarnhaol at yr ysgol. Mae’r wisg ysgol ar gael o siopau Iago, Mike the Biz a Notonly Bowls.

We encourage the children to wear school uniform every day, as we believe this kindles respect and positive attitudes towards their school. The school uniform is available from Notonly Bowls, Mike the Biz or Iago.