Croeso i Ysgol Y Ddywlan

Mae gennym gymuned ddiogel a gofalgar o fewn Ysgol y Ddwylan a gwneir pob ymdrech i sicrhau bod ein disgyblion yn cael y cyfle gorau i gyrraedd eu llawn botensial, ac i dyfu’n aelodau gwerthfawr a chyfrifol o’r gymdeithas.

Gwelwch isod clip fideo ar gyfer hyrwyddo Cynnig Gofal Plant i Gymru. Bydd gwybodaeth pellach ar gael er mwyn cofrestru ar y wefan isod erbyn diwedd Tachwedd/dechrau Rhagfyr.

 (cliciwch yma)

**PWYSIG**

GWELER YN ATODOL COPI O’R LLYTHYR SYDD WEDI MYND ADREF HEDDIW (17.03.2020). MAE’R LLYTHYR YN ESBONIO CAM WRTH GAM YR HYN SYDD ANGEN I’CH PLENTYN/PLANT WNEUD ER MWYN DERBYN MYNEDIAD I’W CYFRIF HWB AR-LEIN ER MWYN CWBLHAU TASGAU PE BAI’R YSGOL YN CAU O GANLYNIAD I’R COVID19.